www.info-klimatyzacja.plwww.info-klimatyzacja.pl
Obrazek
Wyszukaj w serwisie:
Aktualności Klimatyzacja Wentylacja Porady Wydarzenia rss
Strona główna Klimatyzacja samochodowa Reklama w serwisie Kontakt
Kategorie artykułów

Regulacja temperatury w mieszkaniu - podsumowanie akcji "Każdy stopień ma znaczenie"

Informacja prasowa / Data: 2011-12-16

Przedstawiamy wyniki badania „Regulacja temperatury w mieszkaniu”, zrealizowanego w dniach 23-26 września 2011 r. w ramach kampanii edukacyjnej „Każdy stopień ma znaczenie” na zlecenie firmy Danfoss. Akcja miała na celu podniesie świadomości Polaków nt. korzyści dla zdrowia, środowiska oraz budżetu domowego, płynących z oszczędzania energii poprzez odpowiednie regulowanie temperatury w mieszkaniach.

Podsumowanie wyników badań

 • 66% Polaków deklaruje, że ma kontrolę nad temperatura w mieszkaniu, przy czym blisko połowa Polaków twierdzi, że ma nad nią pełną kontrolę.
 • Zdecydowana większość Polaków uważa, że wysokość temperatury w mieszkaniu ma wpływ na:
   - komfort domowników94%, w tym ponad 2/3 jest o tym zdecydowanie przekonana,
   - zdrowie dzieci91%, w tym ponad 2/3 jest o tym zdecydowanie przekonana,
   - środowisko naturalne85% w tym 57% jest o tym zdecydowanie przekonana.
 • Większość Polaków (87%, w tym 62% zdecydowanie) jest również zainteresowana rozwiązaniami umożliwiającymi obniżenie rachunków za ogrzewanie.
 • Większość Polaków, choć mniej niż w przypadku pozostałych stwierdzeń (84%, w tym 60% zdecydowanie) uważa, że warto przykręcać grzejniki w czasie wietrzenia pokoju, żeby oszczędzać energię cieplną.
 • Stosunkowo najmniej osób (77%) było skłonnych uznać, że rachunki za ogrzewanie
 • znacznie obciążają budżet gospodarstwa domowego. Warto jednak zaznaczyć, że blisko połowa Polaków (47%) zdecydowanie zgodziła się z tym stwierdzeniem.

Cele i metoda wykonania badania

Głównym celem projektu była identyfikacja opinii Polaków na temat różnych aspektów związanych z regulacją temperatury w mieszkaniu.

Dla marki Danfoss, która jest światowym dostawcą rozwiązań dla ogrzewnictwa oraz producentem najnowszej generacji termostatów grzejnikowych living by Danfoss, wiedza nt. tego czy Polacy mają kontrolę nad temperaturą panującą w ich domach, czy są świadomi zalet odpowiedniej regulacji ciepła oraz czy zainteresowani są rozwiązaniami umożliwiającymi oszczędzanie energii, jest niezwykle istotna.

Sonda przeprowadzona została w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno edukacyjnej „Każdy stopień ma znaczenie”. Akcja ma na celu podniesie świadomości Polaków nt. korzyści dla zdrowia oraz środowiska, płynących z oszczędzania energii poprzez odpowiednie regulowanie temperatury w mieszkaniach.

Badanie zrealizowano metodą indywidualnego wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).

Struktura próby

W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa osób w różnym wieku, której strukturę pokazuje tabela poniżej.

Komentarz do badań

Jak się okazało, aż 87% badanych zainteresowanych jest bardziej ekonomicznymi rozwiązaniami, umożliwiającymi efektywne zarządzanie energią cieplną w domu i ograniczenie jej zużycia, co bezpośrednio wpłynęłoby na obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Nowoczesny system zarządzania ciepłem w domach

Podążając za zmianami w stylu życia Polaków, firma Danfoss stworzyła nowoczesne, proste obsłudze urządzenia, pozwalające na sterowanie źródłami ciepła w domu w zależności od indywidualnych potrzeb użytkowników – panel centralny Danfoss Link™ CC oraz nową serię termostatów living by Danfoss – living connect® oraz living eco®.

Panel sterujący Danfoss Link™ CC umożliwia bezprzewodowe zarządzanie urządzeniami grzewczymi oraz elektrycznymi z jednego centralnego punktu w domu.

Zdalnie programowalne termostaty grzejnikowe living connect® oraz samodzielnie funkcjonujące termostaty living eco® pozwalają na stałą kontrolę pracy grzejników i dostosowanie ich wydajności do indywidualnych preferencji użytkowników, stylu codziennej pracy, rodzaju pomieszczenia oraz pory dnia.

Pozwala to na bardziej racjonalne zarządzanie ciepłem w domu oraz dużą oszczędność energii.

Precyzyjne ustawienie temperatury jest niezwykle ważne – obniżając ją o 1°C, można zmniejszyć zużycie energii aż o 6%.

Właśnie, dlatego firma Danfoss stworzyła termostaty, które pozwalają na bardziej efektywne gospodarowanie ciepłem w domach.

Ustawienie tygodniowego harmonogramu ogrzewania umożliwia dostosowanie pracy grzejników do trybu życia domowników.

Dzięki wprowadzonym programom, energia zużywana jest tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

Urządzenia można ustawić tak, aby obniżały temperaturę w nocy oraz podczas nieobecności w domu i przywracały ją, w momencie powrotu z pracy albo z urlopu.

Dodatkowa funkcja otwartego okna zapobiega stratom ciepła poprzez odcięcie dopływu ciepła do grzejnika, gdy czujniki wykryją nagły spadek temperatury w pomieszczeniu.

Wychodząc naprzeciw wygodzie użytkowników, Danfoss stworzył urządzenia proste w obsłudze oraz montażu – termostaty pasują do większości grzejników i zaworów dostępnych na polskim rynku.

Coś więcej niż urządzenia sterujące ogrzewaniem

Badania zużycia energii w gospodarstwach domowych wykazały, że największy udział w nim mają koszty centralnego ogrzewania – pochłaniają aż 80% wydatków.

Termostaty Danfoss to oszczędność energii, która przekłada się bezpośrednio na niższe rachunki za ogrzewanie oraz troskę o środowisko naturalne.

Zastąpienie starych termostatów grzejnikowych nowymi, elektronicznymi, pozwala zaoszczędzić do 23% energii, a zastąpienie ręcznych zaworów nawet 46%.

Kolejne oszczędności można osiągnąć poprzez obniżenie zużycia prądu przez urządzenia wykorzystywane sporadycznie tj. lampka nocna czy radio, gdyż panel centralny Danfoss Link™ CC ma również kontrolę nad urządzeniami elektrycznymi pracującymi na zasadzie załącz/wyłącz.

Dla Danfoss bardzo ważne jest uświadomienie Polakom, że odpowiednia regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach w mieszkaniu ma również duże znaczenie dla zdrowia i samopoczucia domowników.

Zdaniem lekarzy, przebywanie w przegrzanych pomieszczeniach może prowadzić, wbrew pozorom, do częstszych przeziębień powodowanych infekcjami dróg oddechowych oraz gardła, powodować podrażnienie śluzówek i skóry oraz obniżać koncentrację.

Aby wydajność organizmu była najlepsza, temperatura w pokojach powinna być dostosowana do charakteru pomieszczenia – przykładowo w pokojach dziennych nie powinna przekraczać 21°C, natomiast w sypialni powinna wynosić jedynie 17-19°C.

Produkty z serii living by Danfoss pomagają precyzyjnie ustawić zalecaną temperaturę w pokojach oraz mieć stałą kontrolę ciepła w domu.

Wyniki badań

Kontrola temperatury w mieszkaniu

2/3 Polaków twierdzi, że w pełni lub w dużym stopniu kontroluje temperaturę w swoim mieszkaniu, w tym zdecydowana większość z nich (blisko połowa wszystkich badanych) uważa, że ma pełną kontrolę nad temperaturą w mieszkaniu. Jednocześnie co trzeci Polak nie kontroluje temperatury w mieszkaniu w ogóle lub kontroluje ją jedynie w niewielkim stopniu.

Wykres 1. W jakim stopniu kontroluje Pan(i) wysokość temperatury w Pan(i) mieszkaniu?

Największe poczucie kontroli nad temperaturą w mieszkaniu mają osoby od 25 do 59 roku życia.

W grupie tej ¾ osób, między 35 a 44 rokiem życia deklaruje pełną lub dużą kontrolę nad temperaturą.

Zdecydowanie mniej chętne do zadeklarowania kontroli nad temperaturą w mieszkaniu są osoby najmłodsze, 18-24 lata (łącznie 54%, czyli o 12 punktów procentowych mniej niż przeciętnie), oraz osoby najstarsze, powyżej 60 lat (łącznie 58%, czyli o 8 punktów procentowych mniej niż przeciętnie).

Wykres 2. Kontrola temperatury w mieszkaniu, wg wieku respondentów.

Badania wskazują, że najczęściej kontrolę nad temperaturą w mieszkaniu mają mieszkańcy mniejszych miast, łącznie 70% z nich deklaruje, że w pełni lub w dużym stopniu kontroluje temperaturę.

Co ciekawe, mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców mają relatywnie najrzadziej poczucie kontroli nad temperaturą w mieszkaniu – łącznie 57%, czyli o 9 punktów procentowych mniej niż przeciętnie.

Wykres 3. Kontrola temperatury w mieszkaniu, wg klasy wielkości miejscowości zamieszkania respondentów

Dostosowanie temperatury do rodzaju pomieszczeń

Zdecydowana większość Polaków, bo niemal 94% uważa, że dostosowanie temperatury do rodzaju pomieszczenia wpływa korzystnie na samopoczucie domowników. Ponad 2/3 uczestników badań zdecydowanie godzi się z tym stwierdzeniem.

Jedynie 5% Polaków jest przeciwnego zdania.

Wykres 4. Dostosowanie temperatury do rodzaju pomieszczenia (pokój dzienny, sypialnia) wpływa korzystnie na samopoczucie domownikówZróżnicowanie opinii na temat dostosowywania temperatury do rodzaju pomieszczeń wiąże się przede wszystkim z wykształceniem badanych.

Osoby z wyższym wykształceniem są generalnie bardziej skłonne uznać, że dostosowywanie temperatury do rodzaju pomieszczenia korzystnie wpływa na samopoczucie – tego zdania jest 96% osób z wyższym wykształceniem i aż 99% osób z wykształceniem średnim.

Wykres 5. Dostosowanie temperatury do rodzaju pomieszczeń, wg wykształcenia respondentów

Regulacja temperatury a dzieci

91% Polaków uważa, że przegrzewanie dzieci może być przyczyną ich częstszych
przeziębień, w tym ponad 2/3 jest o tym przekonana.

6% uczestników badania jest przeciwnego zdania.

Wykres 6. Uważam, że przegrzewanie dzieci może być przyczyną ich częstszych przeziębień

Odpowiedzi uczestników nie są bardzo zróżnicowane.

Nieco bardziej skłonne uznać negatywne konsekwencje przegrzania dla zdrowia dzieci są osoby w wieku 45 - 59 lat – łącznie 94% osób, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż przeciętnie.

Nieco rzadziej niż przeciętnie skłonne zgodzić się z tym stwierdzeniem są osoby w wieku 25-34 lata (łącznie 88%).

Wykres 7. Dostosowanie temperatury do rodzaju pomieszczeń, wg wieku respondentów.

Kobiety zdecydowanie chętniej niż mężczyźni przyznają, że przegrzewanie jest niezdrowe dla dzieci – różnica wynosi 10 punktów procentowych.

Wykres 8. Dostosowanie temperatury do rodzaju pomieszczeń, wg płci respondentów

W miastach do 100 tys. mieszkańców łącznie 95% osób uważa, że przegrzewanie szkodzi dzieciom.

W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców odsetek ten wynosi 92%, czyli o 1 punkt procentowy więcej niż przeciętnie.

Wykres 9. Dostosowanie temperatury do rodzaju pomieszczeń, wg klasy wielkości miejscowości zamieszkania respondentów


Zainteresowanie rozwiązaniami obniżającymi koszty ogrzewania

Badania wskazują, że 87% Polaków jest zainteresowana rozwiązaniami umożliwiającymi obniżenie rachunków za ogrzewanie, w tym 62% zdecydowanie jest nimi zainteresowana. Tylko, co dziesiąty badany był przeciwnego zdania.

Wykres 10. Interesują mnie rozwiązania umożliwiające obniżenie rachunków za ogrzewanie

Nieco bardziej niż pozostali uczestnicy badań zainteresowane rozwiązaniami obniżającymi koszty ogrzewania są osoby w wieku 35-44 lata – łącznie 90% osób w tym wieku przyznało, że interesuje się takimi rozwiązaniami.

Wykres 11. Zainteresowanie rozwiązaniami obniżającymi koszty ogrzewania, wg wieku respondentów

Wielkość miejscowości zamieszkania również nie pozostaje całkiem bez znaczenia w przypadku zainteresowania rozwiązaniami pozwalającymi obniżyć koszty ogrzewania. Szczególnie zainteresowane są osoby mieszkające w mniejszych miastach – łącznie 90% z uznało, że są zainteresowani takimi rozwiązaniami.

Wykres 12. Zainteresowanie rozwiązaniami obniżającymi koszty ogrzewania, wg klasy wielkości zamieszkania respondentów

91% osób z wykształceniem średnim, czyli o 4 punkty procentowe więcej niż przeciętnie, jest zainteresowanych rozwiązaniami pozwalającymi im zmniejszyć koszty ogrzewania.
Wśród osób z wykształceniem podstawowych zainteresowanie deklaruje 83% osób, czyli o 4 punkty procentowe mniej niż przeciętnie wszyscy Polacy.

Wykres 13. Zainteresowanie rozwiązaniami obniżającymi koszty ogrzewania, wg wykształcenia respondentów


Regulacja temperatury a środowisko

85% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że należy oszczędzać ciepło w mieszkaniu, aby chronić środowisko naturalne, w tym 57% jest o tym przekonana.

Przeciwnego zdanie jest 13% osób, które wzięły udział w badaniu.

Wykres 14. Trzeba oszczędzać ciepło w mieszkaniu, aby chronić środowisko naturalne

Ocena wpływu regulacji temperatury na środowisko jest związana przede wszystkim z wiekiem badanych.

Łącznie 92% osób powyżej 60 roku życia zgadza się ze stwierdzeniem, że należy oszczędzać ciepło w mieszkaniu, aby chronić środowisko naturalne.

Wśród osób w wieku 18-24 lata odsetek ten wynosi 76% (9 punktów procentowych mniej niż przeciętnie).

Wykres 15. Regulacja temperatury a środowisko, wg wieku respondentów

Regulacja temperatury a wietrzenie

84% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że warto przykręcać grzejniki w czasie wietrzenia pokoju, żeby oszczędzić energię, w tym 60% zdecydowanie się z nim zgadza.

12% badanych jest przeciwnego zdania.

Wykres 16. Warto przykręcać grzejniki w czasie wietrzenia pokoju, żeby oszczędzać energię cieplną

Badania wskazują, że na opinię na temat przykręcania grzejników w czasie wietrzenia może mieć wpływ miejsce zamieszkania oraz wykształcenie badanych.

Osoby mieszkające w miastach, chętniej niż osoby mieszkające na wsi godzą się z tym, że warto zakręcać kaloryfery na czas wietrzenia.

Szczególnie chętni zgodzić się z tym stwierdzeniem są mieszkańcy średnich miast od 100 do 499 tys. mieszkańców – łącznie 93% osób.

Odsetek mieszkańców wsi podzielający tę samą opinie jest o 13 punktów procentowych mniejszy (80%).

Wykres 17. Regulacja temperatury a wietrzenie, wg klasy wielkości miejscowości zamieszkania respondentów

Bardziej przekonane o tym, że warto przykręcać grzejniki w czasie wietrzenia mieszkania, są osoby ze średnim i wyższym wykształceniem – odpowiednio 88% i 87% uczestników badań w tych grupach jest tego zdania.

Wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek ten jest niższy o 4 punkty procentowe niż przeciętnie (80%).

Wykres 18 Regulacja temperatury a wietrzenie, wg wykształcenia respondentów

Wpływ rachunków za ogrzewanie na budżet GD

Ponad ¾ Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że rachunki za ogrzewanie znacznie obciążają ich domowy budżet.

22% uczestników badania jest przeciwnego zdania.

Okres, w jakim realizowane były badania nie pozostaje z pewnością bez wpływu na ten wynik.

Percepcja siły, z jaką rachunki za ogrzewanie mogą obciążać budżet domowy jest z pewnością inna przed, a inna po sezonie grzewczym, kiedy wielkość rachunków ulega zmianie.

Znaczenie ma zapewne również rodzaj stosowanego ogrzewania (ogrzewanie centralne, własny piec itp.) oraz sposób rozliczania ogrzewania (ryczałt wliczony w cenę czynszu czy jednorazowa opłata przed lub po zakończeniu sezonu grzewczego). W badaniu nie kontrolowano wpływu tego czynnika.

Wykres 19. Rachunki za ogrzewanie znacznie obciążają budżet mojego gospodarstwa domowego

Z percepcją wpływu kosztów ogrzewania na domowy budżet wiążą się jednak cechy społeczno - demograficzne respondentów.

Wiek respondenta mocno różnicuje opinie na ten temat – osoby starsze zdecydowanie chętniej godzą się ze stwierdzeniem, że rachunki za ogrzewanie znacznie obciążają budżet gospodarstwa domowego.

Wśród osób powyżej 60 roku życia odsetek ten wynosi 87%, a wśród osób między 18 a 24 rokiem życia mniej o 22 punkty procentowe (65%).

Wykres 20. Wpływ rachunków za ogrzewanie na budżet GD, wg wieku respondentów

Kobiety bardziej niż mężczyźni odczuwają wpływ opłat związanych z ogrzewaniem na domowy budżet.

Łącznie 81% badanych kobiet zgadza się ze stwierdzeniem, że rachunki za ogrzewanie znacznie obciążają domowy budżet, w tym ponad połowa kobiet jest o tym zdecydowanie przekonana.

Wśród mężczyzn odsetki te wynoszą odpowiednio 73% i 43%.

Wykres 21. Wpływ rachunków za ogrzewanie na budżet GD, wg płci respondentów

Wielkość zamieszkiwanej miejscowości również różnicuje opinie respondentów na temat wpływu rachunków za ogrzewanie na budżet gospodarstwa domowego.

Im większa zamieszkiwana miejscowość, tym mniej chętnie zgadzano się ze stwierdzeniem, że wpływ ten jest znaczący.

Niespełna co trzeci (62%) mieszkaniec miasta powyżej 500 tys. mieszkańców twierdzi, że jego domowy budżet jest mocno obciążony wydatkami na ogrzewanie.

Wśród mieszkańców wsi odsetek ten wynosi 82%.

Wykres 22. Wpływ rachunków za ogrzewanie na budżet GD, wg klasy wielkości miejscowości zamieszkania respondentów

Osoby z wyższym wykształceniem są mniej chętne uznać, że rachunki za ogrzewanie znacznie obciążają ich budżet domowy – łącznie 66%, czyli o 11 punktów procentowych mniej niż przeciętnie i o 18 punktów procentowych mniej niż wśród osób z wykształceniem zawodowym (w tej grupie odsetek ten wyniósł 84%).

Wykres 23. Wpływ rachunków za ogrzewanie na budżet GD, wg wykształcenia respondentów

Kwestionariusz

Poniżej pytania, na które odpowiadali zapytani Polacy biorący udział w badaniu.

Q1. Proszę pomyśleć o sezonie grzewczym. W jakim stopniu kontroluje Pan(i) wysokość temperatury w Pan(i) mieszkaniu?

Skala:
1 – w ogóle nie kontroluję wysokości temperatury
2 – w niewielkim stopniu
3 – w dużym stopniu
4 – mam pełną kontrolę nad wysokością temperatury w mieszkaniu
5 – trudno powiedzieć

Q2. Teraz chciał(a)bym poznać Pana(i) zdanie na różne tematy związane z używaniem ogrzewania w domu. Za pomocą tej czterostopniowej skali proszę ocenić, na ile zgadza się Pan(i) z poszczególnymi opiniami:

Skala:
1 – zdecydowanie się nie zgadzam
2 – raczej się nie zgadzam
3 – raczej się zgadzam
4 – zdecydowanie się zgadzam
5 - trudno powiedzieć

2.1 Dostosowanie temperatury do rodzaju pomieszczenia (pokój dzienny, sypialnia)
wpływa korzystnie na samopoczucie domowników.

2.2 Trzeba oszczędzać ciepło w mieszkaniu, aby chronić środowisko naturalne.

2.3 Rachunki za ogrzewanie znacznie obciążają budżet mojego gospodarstwa domowego.

2.4 Warto przykręcać grzejniki w czasie wietrzenia pokoju, żeby oszczędzać
energię cieplną.

2.5 Interesują mnie rozwiązania umożliwiające obniżenie rachunków za ogrzewanie.

2.6 Uważam, że przegrzewanie dzieci może być przyczyną ich częstszych przeziębień.

Zestawienie tabelaryczne wyników badań1


1 Wyniki istotne statystycznie oznaczono *

Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego nt. oszczędzania energii cieplnej: http://www.youtube.com/watch?v=LrFHZ8fBkIE, który został zrealizowany w ramach kampanii.

Źródło: www.publicrelations.pl

Newsletter - bądź na bieżąco
Co tydzień znajdziesz w naszym portalu
nowe, ciekawe artykuły.

Zapisz się na nasz bezpłatny Newsletter,
a co tydzień prześlemy Ci informację
o nowościach na naszej stronie.
Mój adres email:
Zgadzam się z Polityką Prywatności.
Pamiętaj - nigdy, nikomu nie udostępniamy Twojego adresu email!
Polecamy artykuły
Zdrowa temperatura w mieszkaniu – kampania „Każdy stopień ma znaczenie”

Zdrowa temperatura w mieszkaniu – kampania „Każdy stopień ma znaczenie”

Chcąc prowadzić zdrowy styl życia staramy się dobrze odżywiać, uprawiamy sport, dużo przebywamy na świeżym powietrzu, ale często zapominamy o odpowiednich warunkach do przebywania we własnym domu. Tymczasem, zdaniem lekarzy, nieodpowiednia temperatura w mieszkaniu może prowadzić do częstych infekcji dróg oddechowych oraz gardła, powodować podrażnienie śluzówek i skóry oraz obniżać koncentrację. W ramach kampanii „Każdy stopień ma znaczenie” eksperci radzą, jak odpowiednio regulować temperaturę w pomieszczeniach, aby nie wpływała negatywnie... » ...więcej
Inteligentne regulatory temperatury w pomieszczeniach

Inteligentne regulatory temperatury w pomieszczeniach

Producenci domowej automatyki grzewczej prześcigają si... » ...więcej
Regulator temperatury w technologii LMS

Regulator temperatury w technologii LMS

Zachowanie komfortu cieplnego we wnętrzu domu czy mieszk... » ...więcej
Podsumowanie IX Targów Expobud w Gliwicach

Podsumowanie IX Targów Expobud w Gliwicach

W dniach 06-08.09.2013 w Gliwicach na terenie Hali Sporto... » ...więcej
Podsumowanie XV Targów Budownictwa w Gliwicach

Podsumowanie XV Targów Budownictwa w Gliwicach

W dniach 14-16.02.2014 w Gliwicach na terenie Hali Sporto... » ...więcej
Podsumowanie Targów Budowlanych w Spodku Katowice

Podsumowanie Targów Budowlanych w Spodku Katowice

W dniach 16-17 maja odbyły się Targi ”Dom i Otocz... » ...więcej
Polecamy porady

Jak pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z kuchni?

Najprostszym sposobem jest wietrzenie kuchni poprzez otwi... » ...więcej

Użytkowanie klimatyzatora – na co zwrócić uwagę

Aby można było długo cieszyć się bezawaryjną oraz p... » ...więcej
Jak usunąć roztocza kurzu z pluszaków

Jak usunąć roztocza kurzu z pluszaków

Fot. Candy Chłodziarko-zamrażarka może stano... » ...więcej
Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności i cookies
Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia