Artykuł pochodzi ze strony www.info-klimatyzacja.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100084,t-czerpnia_i_wyrzutnia_powietrza_w_wentylacji_mechanicznej.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2010-04-19

Czerpnia i wyrzutnia powietrza w wentylacji mechanicznej

Prawidłowe działanie wentylacji nawiewno - wywiewnej uzależnione jest miedzy innymi od lokalizacji usytuowania miejsca, skąd będzie pobierane świeże powietrze doprowadzone do budynku i gdzie będzie usuwane. Do pobierania służy czerpnia, natomiast usuwanie powietrza następuje przez wyrzutnię. Lokalizacja tych urządzeń może mieć wpływ na jakość pobieranego powietrza, a tym samym jego czystość.

Fot.Daniel Hohlfeld - Fotolia.com

Czerpnię można umieścić w ścianie budynku, podbitce dachowej, albo jeżeli istnieją warunki ku temu w ogrodzie. W przypadku ostatniego rozwiązania, zaleca się połączenie czerpni z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), w którym w zimie następuje podgrzanie powietrza, natomiast latem jego schłodzenie. Niestety wykonanie GWC podnosi koszty wykonania wentylacji.

Wyrzutnię umieszcza się zwykle na dachu. Jest ona zakończona gotowym kominem. Można też wyrzutnię wyprowadzić przez ścianę boczną budynku.
Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest umieszczenie czerpni i wyrzutni w ścianie domu.

Warunki usytuowania czerpni

W przypadku czerpni ściennej, miejsce jej montażu zależy od usytuowania budynku w stosunku do ulicy, aby powietrze pobierane do budynku nie było zanieczyszczone spalinami.

Czerpnie powietrza i wyrzutnie powietrza zanieczyszczonego należy usytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, przy czym odległość między nimi nie może być mniejsza niż 10 m.

Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie czerpni połączonej z GWC. Ponieważ, wentylację w budynku należy połączyć z GWC na zewnątrz domu odpowiednimi przewodami, należy przewidzieć to i wykonać w fundamentach przejście, najlepiej wstawiając odcinek rury o większej średnicy niż przewód łączący.

Możliwa jest również opcja, gdzie w instalacji znajdują się dwie czerpnie: ścienna i gruntowa. Użytkownik ma wtedy możliwość przełączania, w zależności od temperatury zewnętrznej, skąd będzie pobierane powietrze.

Miejsce dla wyrzutni

Usytuowanie wyrzutni ściennej, zależy od kierunku najczęściej wiejących wiatrów i powinna znajdować się w takim miejscu, gdzie wiejący wiatr nie będzie wtłaczał wyrzuconego, zużytego powietrza przez czerpnię z powrotem do instalacji. Minimalna odległość od okien to 2 m.