Artykuł pochodzi ze strony www.info-klimatyzacja.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-100130,t-jak_obnizyc_rachunki_za_ogrzewanie_domu___kampania_"kazdy_stopien_ma_znaczenie".html
Informacja prasowa / Data: 2011-11-18

Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie domu - kampania "Każdy stopień ma znaczenie"

Informacja prasowa

Świadomość ekologiczna Polaków rośnie – 85% respondentów przyznaje, że warto oszczędzać energię cieplną w mieszkaniu ze względu na dobro środowiska. Niestety zaledwie połowa badanych ma pełną kontrolę nad temperaturą panującą w ich mieszkaniach. Wyniki badania przeprowadzonego przez SMG/KRC w ramach kampanii edukacyjnej „Każdy stopień ma znaczenie” nie pozostawiają żadnych wątpliwości – chcemy być proekologiczni, ale nie do końca wiemy, jak odpowiedzialnie zarządzać ogrzewaniem. Tymczasem odpowiednia regulacja ciepła może zaowocować oszczędnością energii rzędu kilkudziesięciu procent. Obniżenie temperatury zaledwie o 1°C może zredukować zużycie ciepła nawet o 6%.

Badanie opinii Polaków

Zdecydowana większość Polaków przyznaje, że trzeba oszczędzać ciepło aby chronić środowisko naturalne i zgadza się, że warto przykręcać grzejniki w czasie wietrzenia pokoju, by zapobiec niepotrzebnym stratom ciepła.

To wyniki badania „Regulacja temperatury w mieszkaniu”, przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Każdy stopień ma znaczenie”, której inicjatorem jest firma Danfoss.

Jako firma nastawiona na podnoszenie komfortu życia i tworzenie rozwiązań pomagających oszczędzać energię, jesteśmy żywo zainteresowani wiedzą nt. tego czy Polacy są świadomi zalet odpowiedniej regulacji ciepła i czy kontrolują temperaturę panującą w ich domach – mówi Dorota Jezierska, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w firmie Danfoss.

Chcieliśmy również dowiedzieć się czy wydatki na ogrzewanie obciążają ich portfele oraz czy zainteresowani byliby rozwiązaniami umożliwiającymi zmniejszenie kosztów ogrzewania. Stąd pomysł na przeprowadzenie badania opinii społecznej.

Wyniki badania napawają optymizmem. Widać, że Polska jest już na tyle rozwiniętym krajem, że działania edukacyjne dają efekty – wrażliwość ekologiczna rośnie i Polacy mają coraz większą świadomość na temat potrzeby oszczędzania energii – komentuje Dorota Jezierska.

Staramy się żyć bardziej odpowiedzialnie – kupowanie ekologicznej żywności, segregacja śmieci, wymiana żarówek na energooszczędne, a także oszczędzanie energii elektrycznej oraz cieplnej, stają się elementem nowoczesnego stylu życia.

Ponad połowa Polaków nie ma pełnej kontroli nad temperaturą w domu

Niestety z tego samego raportu wynika, że 51% Polaków nie ma pełnej kontroli nad temperaturą panującą w ich domach.

Może to świadczyć o tym, że nie posiadają technicznej możliwości regulacji temperatury bądź zwyczajnie nie wykorzystują termostatów przy grzejnikach do sterowania ich pracą.

Działania edukacyjne w ramach kampanii „Każdy stopień ma znaczenie” mają na celu zwrócić uwagę Polaków na temperaturę panującą w ich domach.

Mają również pokazać, że kontrola zużycia ciepła nie musi wcale wiązać się z dużym zaangażowaniem, a zaowocuje dużymi oszczędnościami energii oraz pieniędzy.

Rozwiązania służące oszczędności

Odpowiednio zaprogramowane elektroniczne termostaty same sterują pracą grzejnika według indywidualnych preferencji bądź w jednym z trybów, zgodnym
z najczęściej spotykanymi dobowymi cyklami życia domowników
– opisuje możliwości najnowszych rozwiązań Sylwia Błaszczak, specjalista ds. systemów grzewczych w firmie Danfoss.

Odpowiednio zaprogramowane urządzenia obniżają temperaturę w nocy oraz podczas nieobecności w domu, a nawet gdy pomieszczenie nagrzewa się od słońca. Zawór grzejnika zamyka się automatycznie również gdy otwieramy okno, by zapobiec niepotrzebnym stratom energii.

Jak oszczędzać energię:

  • wykorzystuj dodatkowe źródła ciepła, jak słońce, urządzenia elektryczne
  • przykręcaj grzejniki, gdy na zewnątrz panuje wyższa temperatura
  • obniżaj temperaturę grzania w nocy oraz podczas nieobecności w domu
  • obniżaj temperaturę w pomieszczeniach, w których domownicy przebywają rzadko
  • dostosuj temperaturę w pomieszczeniu do jego charakteru oraz pory dnia
  • przykręcaj grzejniki podczas wietrzenia
  • nie wyziębiaj pomieszczeń - ponowne ich nagrzanie pochłonie więcej energii niż utrzymanie przez cały czas nieobecności stałej, niższej o 4-5°C temperatury
  • zainstaluj przy grzejnikach elektroniczne termostaty, które umożliwią precyzyjną regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach oraz ułatwią stałą kontrolę ciepła
  • Budowanie energooszczędnych budynków oraz modernizacja sieci przez przedsiębiorstwa ciepłownicze już sprawiają, że energia zużywana jest bardziej wydajnie.

Efekt będzie jeszcze lepszy, jeśli dodatkowo zwrócimy większą uwagę na temperaturę panującą we własnym domu i zaczniemy oszczędzać ciepło, które zużywamy na co dzień.

Zdecydowana większość zużywanej przez nasze mieszkania i domy energii, przeznaczana jest na ogrzewanie – wynosi aż 70%, podczas gdy oświetlenie i pozostałe urządzenia elektryczne pochłaniają zaledwie 7%.

Efektywna kontrola zużycia ciepła = oszczędność energii i pieniędzy

Rozwój gospodarczy sprawia, że potrzebujemy coraz więcej energii, podczas gdy zasoby naturalne potrzebne do jej produkcji są ograniczone.

Rosnąca konsumpcja energii wpływa również na pogarszanie się stanu środowiska naturalnego. W efekcie produkcja energii z węgla i gazu przez Polskę będzie wiązała się z bardzo wysokimi kosztami zakupu uprawnień do emisji CO², co wpłynąć może na wzrost rachunków za ogrzewanie.

Już dziś wydatki na ciepło stanowią duże obciążenie budżetu domowego.

Przyznało tak aż 77% Polaków, biorących udział w badaniu realizowanym w ramach kampanii. Nic zatem dziwnego, że badani szukają rozwiązań bardziej ekonomicznych – zainteresowanych nimi było aż 87% respondentów.

Odpowiednio regulując temperaturę w mieszkaniu możemy zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent energii.

Zastąpienie starych termostatów grzejnikowych nowymi elektronicznymi pozwala zaoszczędzić do 23% energii.

Z kolei w przypadku, gdy urządzeniami tymi zastąpimy ręczne zawory, występujące przy starych żeliwnych grzejnikach, wciąż obecnych w wielu polskich domach, oszczędności sięgać mogą nawet do 46% energii - mówi Sylwia Błaszczak z firmy Danfoss.

A poczyniona w mieszkaniu oszczędność energii ma przecież odpowiednie, bezpośrednie przełożenie na obniżenie kosztów jej zużycia.

Film edukacyjny

Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego z udziałem Polaków, których pytaliśmy, jaką temperaturę w domu utrzymują i dlaczego, czy nie przegrzewają mieszkań, a także czy uważają, że regulowanie temperatury ma sens i jakie może przynieść korzyści m.in. dla środowiska.

Zapytaliśmy również polityków - Janusza Piechocińskiego, Małgorzatę Kidawę Błońską oraz Pawła Poncyliusza o ekologiczny i ekonomiczny wymiar oszczędzania energii w domach poprzez odpowiednią regulację temperatury.

http://www.youtube.com/watch?v=LrFHZ8fBkIE

Więcej informacji na http://living.danfoss.pl/

O kampanii:

Inicjatorem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Każdy stopień ma znaczenie” jest firma Danfoss, światowy dostawca rozwiązań dla ogrzewnictwa oraz chłodnictwa i klimatyzacji, producent najnowszej generacji termostatów grzejnikowych living by Danfoss (http://living.danfoss.pl/).

Partnerem akcji jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (http://www.gios.gov.pl/).

Akcja „Każdy stopień ma znaczenie” ma na celu uświadomienie Polakom, jakie znaczenie dla środowiska oraz zdrowia ma odpowiednia regulacja temperatury w domu. Cele kampanii chcemy osiągnąć poprzez edukację społeczeństwa na temat temperatury, która jest najbardziej optymalna dla zdrowego i ekologicznego trybu życia. Głównym przekazem kampanii będzie przekonanie Polaków do bardziej efektywnego zarządzania ciepłem w swoim domu, co ma znaczenie dla poprawy samopoczucia i komfortu życia, obniżenia wydatków na ciepło, a także przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Źródło: www.ciszewskipr.pl