Artykuł pochodzi ze strony www.info-klimatyzacja.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul,id_m-56,t-rekuperator_w_ukladzie_wentylacji_z_odzyskiem_ciepla.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-05-10

Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła

Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z obecnymi trendami, że nasz budynek będzie energooszczędny, czyli tani w eksploatacji. Decydujemy się na montaż szczelnych drzwi i okien, ściany zewnętrzne i dach dokładnie izolujemy, instalujemy dobry system centralnego ogrzewania. Trzeba też zadbać o dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach budynku.

I tu powstaje problem. W związku z tym, że dom jest dobrze uszczelniony, warunkiem gwarantującym, że powietrze do oddychania będzie świeże i czyste jest prawidłowa wentylacja, czyli odpowiednio częsta jego wymiana. A zimą powietrze to będzie pobierane z zewnątrz budynku i jego temperatura będzie niska. Powstaną straty ciepła, a tym samym zwiększą się nakłady na ogrzewanie, co doprowadzi do zwiększenia kosztów eksploatacji.

Aby temu zaradzić wymyślono wentylację z odzyskiem ciepła.

Co to jest rekuperacja

Ogrzewanie świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz budynku, przy użyciu powietrza zużytego, usuwanego z pomieszczeń to rekuperacja, czyli w tym wypadku odzyskiwanie ciepła. Urządzeniem, które umożliwia ten proces jest rekuperator nazywany również centralą wentylacyjną.

Rekuperator stanowi najważniejszy element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej

Rekuperator, czyli centrala wentylacyjna poprzez sieć kanałów wentylacyjnych rozprowadza świeże powietrze do pomieszczeń. Do centrali wentylacyjnej podłączone są też kanały, którymi pobierane jest zużyte (ciepłe) powietrze z kuchni, łazienek oraz WC.

Kanały wentylacyjne muszą mieć odpowiednią średnicę, nie mogą być zbyt małe, bo wentylacja będzie miała małą wydajność.

Ponadto, aby wentylacja prawidłowo działała centrala wentylacyjna powinna być usytuowana w centralnym miejscu w budynku, jednak z powodu szumu w czasie pracy, w pomieszczeniu nie powinni przebywać ludzie. Centralne usytuowanie rekuperatora pozwoli na skrócenie długości kanałów wentylacyjnych, co korzystnie wpłynie na działanie wentylacji.

Świeże powietrze powinno być czerpane w znacznej odległości od miejsca, gdzie następuje wyrzucenie powietrza zużytego, aby nie dochodziło do powrotu zużytego powietrza do pomieszczeń wentylowanych.

Jeżeli w budynku znajduje się garaż, nie powinno się łączyć go z wentylacją mieszkania, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zaciągania spalin.

Budowa i zasada działania rekuperatora

W obudowie rekuperatora znajdują się wentylatory nawiewny oraz wywiewny, wymiennik ciepła i filtr powietrza. Dodatkowo, jeżeli rekuperator ma pełnić również funkcje grzewcze może tam znajdować się nagrzewnica elektryczna lub wodna.

Oddanie ciepła, czyli podgrzanie świeżego powietrza następuje w wymienniku ciepła, jednak nie ma tam możliwości mieszania się powietrza świeżego ze zużytym.

Wentylatory wymuszają ruch powietrza w systemie wentylacyjnym. Cechą charakterystyczną wentylatorów jest spręż, czyli siła, z jaką wentylatory zaciągają i wtłaczają powietrze do systemu.